Dermedica elastische kousen
Vlinders Fitness

Lymfoedeem

Naast onze bloedsomloop en ons zenuwstelsel bevat ons lichaam nog een derde systeem, namelijk het lymfesysteem. Dit systeem bestaat uit lymfevaten en lymfeknopen en speelt een belangrijke rol bij de huishouding van vocht en eiwitten in ons lichaam.

Via ons lymfesysteem wordt ongeveer 10% van ons weefselvocht en eiwitten terug de bloedbaan ingevoerd. Onder de normale omstandigheden functioneert het lymfesysteem onopgemerkt. Wanneer de lymfestroom vanuit een arm of been geblokkeerd wordt neemt de hoeveelheid vocht in het weefsel toe en wordt de omvang van het ledemaat groter. Men spreekt dan over lymfoedeem. Lymfoedeem kan verdeeld worden in:

Primair lymfoedeem.

Primair oedeem kan erfelijk bepaald zijn waarbij vanaf de geboorte de lymfevaten verminderd of in het geheel niet aangelegd zijn. Het hoeft echter niet al bij de geboorte aanwezig  zijn. Er bestaan ook vormen van primair lymfoedeem die zich op latere leeftijd uiten en niet erfelijk herleidbaar zijn.

Secundair lymfoedeem.

Secundair is een gevolg van een gebeurtenis waarbij de lymfevaten en/of lymfeknopen beschadigd zijn. Waardoor de afvoer van het weefselvocht belemmerd wordt, mogelijke oorzaken:
•   Na een ongeluk
•   Na een operatie
•   Langdurige druk
•   Infectie
•   Medicijnen
•   CVI

Lymfoedeem is een veel voorkomende aandoening van vooral de ledematen. Klachten van lymfoedeem nemen in de loop van het leven toe, door het vroeg stellen van de diagnose en een adequate behandeling. Kan het lymfoedeem goed onder controle gehouden worden.

Wanneer u meer wilt weten over een specifieke aandoening, kunt u gerust bellen met 033-8446934, of een mail sturen naar info@mijnelastischekous.nl

DeeWeeDee